Slogans.nl is een gespecialiseerde dienst van Globrands Naming & Strategy, helemaal toegericht op payoff- en slogancreatie. Een pay-off of slogan onderstreept wat een merk uniek maakt. Gekoppeld aan de merknaam geeft hij extra diepte aan de merkpositionering. Een slogan geeft het merk inhoud en zet de centrale boodschap kracht bij.

Er zijn verschillende typen merknamen te onderscheiden. Denk aan bedrijfsnamen, productmerken, categorienamen, feature- of ingrediƫntnamen, namen van apps en websites, etc. Zo zijn er ook veel soorten payoffs en slogans. Wat alle slogans (en payoffs) gemeen hebben, en wat een slogan onderscheidt van zomaar een leuke, originele (reclame)zin, is dat het bij slogans en payoffs altijd gaat om zinnen of woordcombinaties die door herhaald gebruik in communicatie en mediaverkeer (voor een langere periode) worden gekoppeld aan een (merk)naam.

Marketingdiscipline

Een slogan is een merkverhaal in een handvol woorden. Het ontwikkelen van een pakkende, veelzeggende slogan, die aansluit op identiteit (wie je bent) en positionering (de belofte), is een vak. Het lijkt op naamgeving, waarbij het speelveld nog iets kleiner is (letters in plaats van woorden). Zowel goed doordachte slogans als merknamen zijn origineel, effectief en kunnen door een combinatie van communicatie, onderzoek en registratie uitgroeien tot een waardevol bezit voor merken.

Expertise

Naast payoffs en slogans ontwikkelt Globrands merknamen (voor bedrijven, producten, etc.). Bovendien bieden wij strategisch advies (bijvoorbeeld over merkidentiteit en positionering) en begeleiden we de keuze van verbale merkelementen (namen, merkarchitectuur, slogans en descriptors) voor allerlei soorten bedrijven en processen (fusies, spinoffs, startups, etc.). Wij verzorgen ook het onderzoek: merkenrechtelijk, domeinchecks en meer.

Opdrachtgevers en netwerk

Wij bedienen grote en kleine opdrachtgevers. Nationaal en internationaal, overheid en bedrijfsleven. En werken daarbij vaak samen met merkstrategen, reclame- en designbureaus. Het kan gaan om geheel nieuwe merken en in het verlengde daarvan: een payoff of slogan, of om nieuwe slogans vanwege herpositionering of een campagnematige reden (aansluiten bij een specifieke doelgroep of markt, actie- of themagericht of anders).