Positioneren is kiezen. Het is noodzakelijk om vast te stellen wat uw merk wil betekenen, nu en in de toekomst. We stellen daarom samen met u vast wat de kernwaarden en persoonlijkheid van uw organisatie zijn. Daarna kunnen we het doel van de slogan en de kernbelofte van uw merk bepalen.   

Op weg naar essentie

Het ontwikkelen van (op de buitenwereld gerichte) slogans wordt altijd voorafgegaan door het vinden van de kernboodschap van merk of organisatie (bedoeld voor intern gebruik). Om de kernboodschap te vinden is het van belang om de identiteit vast te stellen. Wat zijn de kernwaarden en persoonlijkheid van het merk? Wat is het ‘waarom’ van de organisatie; wat drijft het merk door de jaren heen, wat is het bestaansrecht en in welke ‘oerwens’ van de klant wordt voorzien?

Strategie

Een slogan moet passen bij het merk, zowel bij het gedachtegoed als bij de merknaam. Om vast te stellen wat voor type slogan gewenst is, is het van belang om het doel en de rol van de slogan vast te stellen. Gaat het hier om een slogan (payoff) voor het hoofdmerk of slogan voor een submerk of speciale doelgroep? Is er sprake van een herpositionering of is het een vervolg of verdieping van de huidige positionering? Moet de slogan activeren, verleiden, informeren of overtuigen; waar zal het accent liggen?

Referentiekader: wie zegt wat?

Wie is de doelgroep en wat roepen de concurrenten? Hoe ziet het speelveld eruit? Het is belangrijk om de proposities, kernbeloftes en slogans van concurrerende merken in kaart te brengen. Om te kijken waar de gaten in de markt zitten, maar ook om de te ontwikkelen slogans en uiteindelijke –keuze te toetsen aan de markt.

De juiste toon en taal

We zullen ons ook moeten verdiepen in de doelgroep. Wie is de klant? En wie zijn de medewerkers? Hoe praat de organisatie (het merk) met de klant, op welke toon en in welke taal? En hoe spreken klanten met elkaar (ook op social media) en op welke manier komen de merknaam en die van concurrenten ter sprake?