De projecten van Slogans.nl zijn gericht op sloganontwikkeling. Daarnaast geven wij strategisch advies, evalueren we bestaande slogans en naamgeving in relatie tot nieuwe slogans en verzorgen wij de registratie, checks en onderzoek.

Zinvolle aanpak

De meeste sloganprojecten van Slogans.nl kennen de volgende vijf basisstappen:

  1. Strategie
  2. Creatie
  3. Presentaties
  4. Checks en registratie        
  5. Keuze

De duur en aanpak per stap verschilt per project,omdat elke opdracht uniek is maar ook omdat de wensen van opdrachtgevers (tav proces, budget, strategische voorbereiding en creatieve inbreng en betrokkenheid) van elkaar verschillen.

Workshop

Tijdens presentaties zullen de voor- en nadelen van sloganvoorstellen ter sprake komen. De presentatie heeft een interactief karakter: er is volop ruimte voor vragen en het ter plekke bedenken van eigen voorstellen. Als nog meer betrokkenheid en interactie gewent is, dan bieden wij aan om gezamenlijk met de opdrachtgever slogans te bedenken en bespreken in een vier uur durende brandstorm.

Internal branding

De lancering van een succesvolle slogan begint bij acceptatie intern. Gedurende het project kunnen wij uw werknemers betrekken bij de ontwikkeling en sluiten dit af met een presentatie van de nieuwe slogan of payoff.