Over Slogans.nl

Slogans.nl is in het leven geroepen door Globrands Naming & Strategy, een toonaangevend bureau op het gebied van naamgeving en branding. Dit houdt voor ons ook in: ervaring met payoff- en slogancreatie. Met de komst van Slogans.nl dragen we uit dat het creƫren van slogans, en alles wat erbij komt kijken, meer aandacht verdient en net als naamgeving een vak apart is.

Wat doen wij

Slogans.nl is een gespecialiseerde dienst van Globrands Naming & Strategy, helemaal toegericht op payoff- en slogancreatie. Een pay-off of slogan onderstreept wat een merk uniek maakt. Gekoppeld aan de merknaam geeft hij extra diepte aan de merkpositionering. Een slogan geeft het merk inhoud en zet de centrale boodschap kracht bij.

Een sterke slogan

Wat is het geheim van een succesvolle slogan en pay-off? De beste slogans trekken de aandacht, in taal die bij het merk past, en brengen op een overtuigende manier de essentie van merk en bedrijf over. Om het beoordelen van slogans en pay-offs gemakkelijker te maken hanteren wij vier criteria: belofte, identiteit, originaliteit en effectiviteit.

Onze werkwijze

De projecten van Slogans.nl zijn gericht op sloganontwikkeling. Daarnaast geven wij strategisch advies, evalueren we bestaande slogans en naamgeving in relatie tot nieuwe slogans en verzorgen wij de registratie, checks en onderzoek.

Het team van Globrands

Slogans.nl maakt deel uit van Globrands naming & strategy. Al meer dan 25 jaar zijn wij bekend met het verwoorden van identiteit en betekenis geven aan merken. Voor ons speelt naamgeving daarin een centrale rol.

Zoek in deze website...