Claimbaarheid en bescherming is een belangrijke doelstelling van professionele sloganontwikkeling. Slogans behoren net als merknamen tot het belangrijkste bezit van een bedrijf; in communicatieve en bedrijfseconomische zin, maar ook als mogelijk intellectueel eigendom.

Claimbaarheid

Er zijn verschillende mogelijkheden om sloganvoorstellen te checken op bestaand gebruik en onderscheidend vermogen. Bovendien zijn er manieren om slogans te registeren en te beschermen.

Wij checken altijd van tevoren de voorstellen die wij presenteren op gelijkende regels in merk- en slagzinregisters. Het checken van sloganvoorstellen doen wij onder andere met behulp van:

  • Google
  • Globrands slogandatabase
  • Merk- en slagzinregisters

Zijn er andere merken die momenteel dezelfde slogan hanteren of in het verleden hebben gebruikt? Bij bestaande uitdrukkingen of bestaan van gelijkende slogans onderzoeken wij hoe de uitdrukking of gelijkende slogan wordt gebruikt en in welke context. Is de regel in de nieuwe context positief danwel negatief uitlegbaar?

Registreren, altijd proberen

Vaak kun je een slogan niet volledig claimen. Het is belangrijk om verwarring voor te zijn en de kans op conflicten zo klein mogelijk te maken. Daarom loont het de moeite (tijd én geld) om de gekozen slogan te registreren. Het inschrijven van een slogan of payoff kan  direct (of eventueel na een periode van inburgering) bij de volgende instanties:

  • BOIP (vh. Benelux-Merkenbureau)
  • GVR Slagzinnenregister

Juridische expertise

Goed uitgevoerde sloganontwikkeling kan niet los gezien worden van merk- en handelsnaamrecht. In elk projectteam zit daarom een jurist van het aan ons gelieerde in-house merkenbureau Matchmark. Aan het begin van een project maken wij een overzicht van de kosten en benodigde rijd voor onderzoeken en registraties in de gewenste landen, registers en waren- of dienstenklassen. Dat alles is afgestemd op de planning en doelstellingen van het project.